Samenwerking

Buro Veranders werkt samen met diverse Partners en beschikt over een netwerk aan professionals en deskundigen die waar nodig kunnen aanvullen of ondersteunen om samen met u het juiste resultaat te bereiken! Hieronder staan de samenwerkingspartners vermeld:

Indien extra capaciteit nodig is bij grotere projecten of specifieke expertise nodig is, werk Buro Veranders graag samen met:

Rolf Weijers 

Het is mijn vak en passie als gedreven en resultaatgerichte adviseur, trainer, teamflowcoach en verandermanager (CMC¹) om samen met u en uw medewerkers een werkomgeving te creëren die vitaliteit en werkgeluk versterkt.

¹ CMC: Certified Management Consultant. Een wereldwijd kwaliteitskeurmerk voor consultants  en verandermanagers. Effectief  adviseren over complexe situaties op managementniveau, procesontwerp en van veranderingsprocessen.

Leon Lokkart 

Ik ben Leon Lokkart eigenaar van Consulsync. Organisatieontwikkeling,training en coaching vormen de ruggegraat van mijn dienstverlening. Om alle veranderingen in je professionele en privéleven het hoofd te kunnen bieden zul je in beweging moeten komen. Het is mijn missie om het maximale uit mensen en organisaties te halen.

Consulsync is daarbij de partner die zich met name concentreert op de ontwikkeling van de organisatie en de mensen in de organisatie.

Samen met Kees van Heuveln van de Onderzoek en innovatiegroep heeft Buro Veranders  diverse meetinstrumenten ontwikkeld. Wil je weten hoe tevreden je medewerkers zijn, hoeveel werkdruk je medewerkers ervaren of het werkvermogen in kaart brengen? Neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden!

Ons medewerkersinzetbaarheidsonderzoek (MIO) sluit goed aan bij de veranderende werkcontext. Het MIO meet breder dan alleen de tevredenheid zoals uit onderstaand figuur blijkt.

De topfit kant gaat over de medewerker en de jobfit kant gaat over de werkomgeving. Beide spelen een rol als het gaat over de context van werk. De medewerker heeft hierin een verantwoordelijkheid en de werkgever. Het MIO brengt dit in kaart en draagt hiermee bij aan het versterken van de eigen regierol van de medewerker.

Iedere deelnemer ontvangt na het invullen direct zijn/haar eigen MIO rapport en kan hier mee aan de slag. Voor de leidinggevende een mooi handvat voor het voeren van persoonlijke gesprekken.

Naast de individuele rapporten is er ook een teamrapport. Hierin komt naar voren hoe het er op teamniveau voor staat.

Buro Veranders werkt graag samen met uw bedrijfsarts bijvoorbeeld bij het geven van verzuimtrainingen, maar ook bij het uitvoeren van Preventief Medische Onderzoeken (PMO’s) of ondersteuning bij re-integratietrajecten (coaching). 

Bedrijfsartsen waar Buro Veranders veelvuldig mee samenwerkt zijn:

Voor vraagstukken op het gebied van Arbo en veiligheid werkt Buro Veranders samen met:

DH-pro beschikt over gekwalificeerde professionals voor het uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie, het opzetten en onderhouden van uw VCA certificaat, het opzetten van een BHV organisatie en het trainen van uw BHV’ ers, onderzoek naar blootstelling aan geluid, gevaarlijke stoffen, klimaatonderzoeken, fysieke belasting, het uitvoeren van verzuimanalyses, gedrag- en cultuurverandering, begeleiding bij het aanvragen van milieuvergunningen en het integreren van uw kwaliteit- arbo- en milieusysteem.

Hans Heuer, Hoger Veiligheidskundige

Heuer Safety Consultancy, Boxmeer

Buro Veranders voert als trainer/adviseur regelmatig opdrachten uit voor:

Stichting Bedrijfsfonds Apotheken

 

 

 

Voor het project Wendbaar aan het werk van Zorg aan Zet en Transvorm werkt Buro Veranders als een van de aanbieders van interventies om duurzame inzetbaarheid in de zorg te bevorderen.