Vraagstukken

Buro Veranders fungeert als vraagbaak, adviseur, sparringspartner, trainer en coach voor werkgevers, P&O-managers en individuele werknemers. Onderstaande vragen illustreren waarmee je bij Buro Veranders terecht kunt:

Vraagstukken van medewerkers

  • Ik vind mijn werk niet meer leuk, maar mijn baan opzeggen in deze tijd….? Hoe kan ik weer plezier krijgen in mijn werk?
  • Ik voel me moe en uitgeblust. Hoe krijg ik weer grip op mijn persoonlijke situatie?
  • Ik erger mij aan een irritante collega op het werk. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan?

Vraagstukken van leidinggevenden

  • Mijn werknemers klagen over werkdruk, maar is die werkdruk echt wel zo hoog?
  • Wij missen een PSA-beleid in onze organisatie. Hoe kan ik dat het beste vormgeven?
  • Er wordt meer over elkaar dan met elkaar gesproken, hoe kom ik van de negatieve sfeer af in mijn team
  • Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers meer initiatief tonen en zich meer verantwoordelijk voelen voor hun werk?
  • Hoe krijgen we met minder mensen het werk toch voor elkaar?
  • Onze leidinggevenden vinden het lastig om hun team door de reorganisatie heen te loodsen. Kunnen we ze tools en tips aanreiken hoe hier het beste mee om te gaan?