buro veranders foto suzanne van maasakker handen

Buro Veranders is het adviesbureau van organisatie- en gedragsdeskundige Suzanne van Maasakker.

Soms raken organisaties of teams uit balans. De beleidsmakers en managers signaleren bijvoorbeeld symptomen zoals een verhoging van het ziekteverzuim, een hoge ervaren werkdruk of ontevredenheid bij medewerkers.
Niet alleen organisaties, ook individuele medewerkers kunnen uit balans raken. Ze functioneren niet (meer) naar behoren, voelen zich lusteloos, gespannen of nerveus.

Vaak is het lastig om de oorzaak voor deze disbalans te duiden of om te bepalen ‘hoe het anders moet’. Immers:

‘Ingewikkelde problemen kunnen niet opgelost worden op hetzelfde niveau van denken als waarop ze zijn ontstaan’ (Albert Einstein)

Het is onze specialiteit om gericht onderzoek te doen naar de onderliggende oorzaken en vervolgens een heldere analyse af te leveren. Een analyse die vertaald kan worden in praktische richtlijnen om vervolgens een positieve verandering in gang te zetten.
Buro Veranders helpt organisaties, teams of individuen bewust te maken van hun eigen manier van denken en handelen om daarna handreikingen te doen over hoe het “anders” kan.

Patronen doorbreken en positieve veranderingen op gang brengen op zowel organisatorisch- als op mensniveau, daarin schuilt de kracht van Buro Veranders!